Privé Sauna Delizia

Algemene voorwaarden

B.T.W. nummer: BE0878914129 - K.B.O. nummer 0878914129

Iedereen die een reservatie maakt bij Sauna Delizia verklaart zich automatisch akkoord met de huisregels en algemene voorwaarden zoals hieronder verder omschreven. Het niet betalen van een voorschot annuleert niet automatisch zonder enig tegenbericht uw reservatie. Voor het in gebruik nemen van onze sauna’s dient u eerst een douche te nemen. Kinderen dienen steeds onder toezicht te blijven van een volwassen persoon. Sauna Delizia heeft het recht om mensen te weigeren om welke reden dan ook. Huisdieren zijn niet toegelaten. Het is verboden in ons complex producten toe te voegen in de whirlpool, stoomcabine of sauna. U bent zelf verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de accommodatie. Sauna Delizia kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, diefstal of materiële schade die aangericht wordt. Instellingen van de apparatuur worden door de klanten niet gewijzigd. Wanneer u schade aanricht bent u verplicht deze te vergoeden. Als u schade aanricht waardoor de het complex niet meer ten volle 100% kan gebruikt worden, zal er een schadevergoeding van 500€ per dag betaald moeten worden. Bij annulatie van een gemaakte reservatie binnen de 48 uur, is er een schadevergoeding van 30€ Bij annulatie van minder dan 24 uur, is het volledige bedrag minstens verschuldigd, de klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen. Alle annulaties dienen schriftelijk te gebeuren per mail aan info@saunadelizia.be of op whatsapp op het nummer 0495/36.71.16 U dient tijdig de door u gehuurde unit te verlaten. Bij laattijdig verlaten zal de extra tijd worden aangerekend. Op al onze rechtsverhoudingen is de Belgische wetgeving van toepassing. Het is verboden eigen drank of voeding te verbruiken bij inbreuk op deze zal er een vergoeding van 25€ aangerekend worden. Roken in de units is verboden dit kan enkel in de tuin of het terras. Lachgas/gasflessen zijn ten strengste verboden! Bij het vernemen van dergelijk gebruik worden politiediensten meteen gecontacteerd. De klant verbindt zich ertoe het einduur strikt te respecteren en de ruimte tegen dat tijdstip verlaten te hebben. een boete aan van 15€ per 10 min bij niet-naleving van deze zal in rekening gebracht worden. De klant heeft de verplichting de ruimte terug te geven in de staat waarin zij zich bevond bij de aanvang van de huur, met uitzondering van de omstandigheden die het gevolg zijn van het normaal gebruik van de faciliteiten. Onze facturen zijn contant betaalbaar te Antwerpsesteenweg 107 te Rumst, zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling. Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand. Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijk niet-betaling van de schuld op de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn van 10% met een minimum van 35 EUR per factuur. Bij niet-naleving van één van de verplichtingen door de verkoper/dienstverlener, is deze schadevergoeding t.o.v. de klant op dezelfde wijze verschuldigd